• White Living Room

    İlk Yardım Eğitimlerine Kimler Katılabilir?

    Eğitimlere, istekli ve ilkyardımcı özelliklerini taşıyabilecek tüm bireyler katılabilir. Eğitim sonunda başarılı olan katılıcımlar sertifikalı ilkyardımcı olacaktır.

  • Villa

    İlk Yardım Eğitimi

    Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nce hazırlanan 22.05.2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ilk yardım yönetmeliğine göre tüm kurumlarda 20 kişide 1, riskli işyerlerinde ise 10 kişiden 1 kişinin ilkyardım eğitimi alması zorunlu kılınmıştır. İlkyardım yönetmeliğinde 2013 yılı itibari ile herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Daha Fazla Bilgi

Siam İlkyardım

22.05.2002 Tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği gereğince 10 çalışandan birinin ilkyardım sertifikası alması zorunludur. Siam İlkyardım Eğitim Merkezi, 2009 yılından bu yana onbinlerce kişiyi ilkyardımcı yapmıştır.